Loisto laboratorio

 

Tandlaboratorium där läkarvetenskap och hantverk möts.

Varje tand som tandlaboratoriet Loisto Laboratoriot tillverkar har designats av yrkesmän och finslipats för hand. Varje slipning och penseldrag har ett genomtänkt syfte, som leder arbetet mot önskat resultat. Målet för vår verksamhet syns i kundens leende. För att uppnå det gör vi alltid allt vi kan tillsammans med de bästa tandläkarna i Finland.

Kvalitetsarbete såväl estetiskt som funktionellt

TANDLABORATORIUM MED KOMPLETT SERVICE

Grundpelarna i vårt tandlaboratoriums verksamhet är toppexperter inom branschen samt de senaste tekniska anordningarna och redskapen. Loistos tandlaboratorium har praktiskt taget alla tandlaboratorieprodukter du behöver. Vi använder bland annat designprogrammen 3Shape, Inlab och DTX Studio Design samt laboratorieskannern 3Shape. Vi kan ta emot arbeten digitalt i Finland via de vanligaste Trios- och Cerec-programmen. Om du använder ett annat system, tveka inte att kontakta din egen tandtekniker hos Loisto.

I fråga om komponenter och material anlitar vi i huvudsak inhemska leverantörer. Alla våra produkter är tillverkade av utbildat yrkesfolk som auktoriserats av Valvira.

Allt det här är vi experter på

TANDLABORATORIEPRODUKTER

 • delprotes
 • helprotes
 • skeletterad protes
 • implantatförankrad tandprotes
 • bettskena
 • sömnapnéskena
 • keramisk fyllning
 • laminat
 • krona
 • brygga
 • implantatkrona
 • implantatbro
 • guideskena
 • tandställning
 • fixtur
 • blekningssked
 • tandskydd